Perustukset kuntoon!

Kaikki alkaa kohderyhmän määrittelystä

Verkkosivu tai -kauppa toimivat silloin, kun ne tavoittavat oikeat asiakkaat, vastaavat heidän kysymyksiin ja tarjoavat helpon mahdollisuuden yhteyden­ottoon tai ostamiseen. Kaikki alkaa sen selvittä­misestä, mitä asiakkaasi itse asiassa etsivät? Etsivätkö he perus­tietoa tuotteesta tai palvelusta, teknistä tietoa, tuote­vertailua, referenssi­tarinoita, valo­kuvia ja videoita vai jotakin muuta? Selvitys­työn loppu­tulos voi olla havainto, että asiakkaasi etsivät hyvin erilaista tietoa, minkä vuoksi myös sivustolle täytyy rakentaa toisistaan poikkeavia osto­polkuja eli käytäviä tiedosta toiseen.

Ostopolulla asiakas ohjataan tekemään haluttuja valintoja: ottamaan yhteyttä, pyytämään tarjousta tai tilaamaan uutis­kirjeen. Verkko­kaupassa osto­polun pääte­pisteenä on aina ostos verkko­kaupasta. Sisällön­rakentaminen on kiinteässä yhteydessä sivuston markkinointiin, sillä markkinoinnilla pyritään hankkimaan sivustolle paitsi uusia, myös palaavia asiakkaita, jotka ovat ehkä jo kulkeneet osto­polkua ja tuntevat yrityksen palvelut tai tuotteet ainakin osittain.

Tone of voice

Riippuen yrityksesi brändistä ja tavoitel­tavasta asiakas­kunnasta yrityksen on valittava oma “äänen­sävynsä”, jolla se viestii ja lähestyy asiakkaitaan. Yrityksen brändi voi olla neutraalin asian­tuntija­mainen, energinen, nuorekas, jonkin ideo­logian mukainen tai useamman tyylin yhdistelmä. 

Rajoituksia ei oikeastaan ole, kunhan valittu tyyli kuvastaa yritystä ja sitä mielikuvaa, joka asiakkaillasi on siitä jo valmiiksi. Valittu viestintä­tyyli läpäisee yrityksen koko viestinnän tekstistä kuviin ja grafiikkaan. Oman tyylin löytäminen ja määritteleminen on työn haastavin osuus. Kun tyyli on löydetty, sen vieminen yritys­ilmeeseen ja käytännön viestintään on mutkatonta.

Kiinnostava tieto esiin

Sinulla on yrityksestäsi paljon tietoa, mutta mikä kaikki siitä kiinnostaa asiakastasi? Kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se täytyy selvittää tapaus­kohtaisesti perehtymällä tavoiteltuun asiakas­kuntaan. 

Useimmilla aloilla kiinnostavaa tietoa on tuotteiden tai palvelujen esittelyn lisäksi yrityksen arvot,työn­tekijöiden ja toiminta­tapojen esittelyt, asiakas­kokemukset tai arvostelut. Näistä jälkimmäiset ovat tietoa, jota yritys vain välittää eteenpäin olemassa­olevilta asiakkailtaan potenti­aalisille asiakkaille. Erimuotoisten referenssien kerääminen on yritykselle kuin yritykselle tärkeää työtä.