fbpx

Verkkosivujen
rakentaminen on helppoa
ammattilaisen kanssa

Tee vaikutus
näyttävillä verkkosivuilla

Hyvät kotisivut ovat paras tapa antaa yrityksestä hyvä ensi­vaikutelma sekä asiakkaille että yhteistyö­kumppaneille. Verkkosivujen löydettävyys haku­koneista, informatiivinen sisältö, helppo käytettävyys ja näyttävä ulkoasu luovat hyvän ensi­vaikutelman sekunneissa.

Suunnittelu takaa
hyvän lopputuloksen

Toimivien, haku­koneista löydettävien verkko­sivujen rakentaminen on moni­vaiheinen prosessi, jossa kaikki ratkaisut vaikuttavat loppu­tuloksen onnistumiseen. Hakukone­löydettävyys varmistetaan tekemällä avainsana­tutkimus ennen sisältöjen kirjoittamista.

Verkkosivujen uudistaminen kestää sivuston koosta riippuen muutamista päivistä useisiin kuukausiin. Nettisivun rakentamisen kestoon vaikuttavat useat asiat, kuten sisällön­tuotannon, visuaalisen suunnittelun ja hakukone­optimoinnin laajuus. Samat tekijät vaikuttavat myös verkko­sivun rakentamisen hintaan.

WordPress-verkko­sivut: rakentamisen ABC

Rakennamme verkko­sivut ja -kaupat avoimeen lähde­koodiin perustuvalla WordPress-sisällön­hallinta­järjestelmällä. WordPressin etuja ovat helppo muokattavuus, lähes rajaton määrä erilaisia toiminnalli­suuksia tuovia lisäosia sekä vaivaton päivitettävyys.

Yli 40 prosenttia maailman kaikista verkko­­sivuista on rakennettu WordPressillä ja se on kasvattanut suosiotaan tasaisesti viime vuosien aikana. Sen valitseminen uuden netti­sivusi sisällön­hallinta­järjestelmäksi on siis helppoa!

Verkko­sivujen tekninen toteutus etu­sijalla

Onnistunut verkko­sivujen tekninen toteutus kattaa ennen kaikkea sisältöjen tarkan syöttämisen sekä käytettävien lisä­osien valinnan. Jotta voimme rakentaa sulavasti toimivat sivut, sisältöä on pystyttävä muokkaamaan juuri web-käyttöä varten. On hyvä tietää, että esimerkiksi samoja kuva­tiedostoja ei voi käyttää sekä printti­mainontaan että verkko­sivuille, vaan alku­peräiset kuva­tiedostot on muokattava omiksi, verkko­käyttöön tarkoitetuiksi tiedostoiksi.

WordPressin lisäosa­­kirjastosta löytyy lähes rajaton määrä erilaisia toiminnalli­suuksia mahdollistavia lisäosia. Näiden avulla on mahdollista luoda näyttäviä sivuja, mutta myös kasvattaa sivuston epä­­vakautta sekä hidastaa sivuston toimintaa. Anna meidän auttaa toiminnallisten ja samalla turvallisten sivujen luomisessa.

Kotisivujen rakentamisen
4 vaihetta

KipinäMedian tapaan tehdä verkkosivu-uudistus kuuluu vahva suunnitelmallisuus. Kun työ suunnitellaan huolellisesti ja työnjaosta sovitaan ennen toteuttavia vaiheita, projekti etenee luontevasti vaiheesta toiseen. Asiakasta eniten työllistävät vaiheet uudistuksessa ovat perussuunnittelu ja sisällöntuotanto, ja niihin kannattaa varata sopivasti aikaa niiltä henkilöiltä, jotka ovat aktiivisesti mukana sivuston uudistustyössä. Kun sisällöt ovat valmiit, työ etenee visuaaliseen suunnitteluun ja sitä kautta tekniseen toteutukseen. Nopeasti olemme jo loppusuoralla ja uusi sivusto julkaistaan!

kotisivujen rakentamisen visualisointi

Stark

Starkin verkko­sivujen uudistuksen lähtö­kohtana oli uudistaa sivusto teknisesti nopeaksi, kevyeksi ja luotettavaksi alustaksi kaikelle yritys­tiedolle.

Villa Vanamo

Lankakauppa Villa Vanamon verkko­kauppa rakennettiin helppo­käyttöiseksi, visuaalisesti houkutte­levaksi ja selkeäksi koko­naisuudeksi.

Kuhmon AA-Puu

Kuhmon AA-Puun verkko­sivujen uudistuksen tavoitteena on tuoda aikaisempaa kattavammin ja informa­tiivisemmin esiin sitä, minkä­laisia tuotteita yritys valmistaa ja jalostaa asiakkailleen.

Tämähän toimii!
Mikä yhdistää onnistuneita projekteja?

Palkitsevinta asiakas­töissä on onnistua luomaan ratkaisuja, jotka yllättävät toimivuudessaan sekä asiakkaan että tekijät. Avain onnistumisiin on perusteellinen pohjatöiden tekeminen, jolloin haetaan vastauksia kysymyksiin mitä, kenelle, miten ja miksi. Markkinoinnissa tässä yhteydessä puhutaan ostaja­persoonista: ketä asiakkaat ovat, mitä he tietävät tuotteistasi jo valmiiksi ja minkälaista tietoa heille tulisi esitellä lisää. Lue lisää verkko­sivujen uudistamisesta sekä oikeiden asiakkaiden tavoittamisesta.