fbpx

Verkkosivut täytyy valjastaa
tuottamaan yritysellesi lisäarvoa

Digistrategia on suunnitelmallisuuden runko

Kasvuhaluisen yrityksen toiminnan taustalla on oltava aina enemmän tai vähemmän jäsennelty strategia: mitä teemme nyt, missä haluamme olla vuoden, kolmen tai viiden kuluttua?

Entä millä askelilla etenemme määrä­tietoisesti kohti asettamiamme tavoitteita? Ilman näiden kysymysten esittämistä ja vastausten etsimistä yritys­toiminnan tavoite­hakuisesta kehittämisestä puuttuu jotakin olennaista.

Mitä uudistuksella haetaan?

Yrityksille myydään verkko­sivujen tai –kauppojen rakentamista mutkia oikovalla argumentilla “kaikilla on oltava verkko­sivut”. Se pitää paikkansa, mutta ellei verkko­sivujen rakentamisen yhteydessä tehdä suunnitelmaa niiden hyödyntä­misestä, niiden potenti­aalinen käyttö­arvo jää hyödyntä­mättä joko osittain tai kokonaan. Jotta näin ei kävisi, sivuston rakentaminen tai uudistaminen kannattaa aloittaa peilaamalla suunniteltua investointia yrityksen strategiaan. Tässä pohja­työssä on hyvä käydä läpi yrityksen toimintaa, asiakkaita, markkina­tilannetta ja myös kilpailu­tilannetta: voiko yritys saavuttaa omassa markkinassaan tarvittavan erottautumis­tekijän digi­taalisilla työ­kaluilla?

Selvitys­työssä hyödynnetään muun muassa yrityksen nykyisten sivujen analytiikkaa, nykyiselle ja potenti­aaliselle asiakas­kunnalle suunnattuja kyselyjä ja hakusana-analyysejä. Työn tuloksena muodostuu yrityksen digi­strategia, jonka tulisi toimia runkona yrityksen suunnitel­malliselle tekemiselle verkko­sivuilla sekä muissa digi­taalisissa kanavissa. Mitä olisivat sellaiset ratkaisut tai palvelut, joita tarjoamalla potenti­aaliset asiakkaat valitsisivat juuri sinun yrityksesi? Lue lisää yrityksen digi­strategia­työstä blogistamme.