fbpx

Sisällöntuotanto
sanoittaa
yrityksesi

Brändisi on persoonallinen –
käytä sitä!

Laadukas sisällöntuotanto on ensiarvoisen tärkeää verkkosivujen rakennusvaiheessa. Hyvätkään verkkosivut eivät edistä liike­toimintaasi, jos niiden sisällöt eivät puhuttele asiakkaitasi tai sivut eivät ole löydettävissä.

Teksti­sisällöt pukevat sanoiksi sen, mitä ja miten teet, mutta samalla ne ohjaavat haku­koneita löytämään sivustosi ja nostamaan yrityksesi digitaalisesti näkyviin. Kirjoitetaan ne yhdessä.

Asiakkaan tunteminen

Verkkosivut ja –kauppa toimivat kaupan­käynnin välineinä vain silloin, kun ne vastaavat asiakkaan kysymyksiin tai ratkaisevat hänen ongelmansa. Jotta näin voi käydä, sivuston rakentajan on tunnettava asiakas, jolle sivustoa rakennetaan. Etsimme apunasi vastauksen siihen, minkälainen asiakkaasi on, mitä hän etsii ja mitä hän tarvitsee osto­päätöksen tueksi. Lue lisää ostaja­persoonista blogistamme.

Löydettävyys

Hakukoneiden kyky nostaa sivusto oikeiden asiakkaiden nähtäville riippuu siitä, kuinka hyvin sivustollesi määritellyt hakusanat vastaavat asiakkaidesi käyttämiä haku­sanoja. Jokaiselle sivulle, tuotteelle ja kuvalle määritellään mahdollisimman kuvaavat haku­sanat, jotta ne ovat löydettävissä.

Saavutettavuus

Digitaalisten palvelujen saavutettavuus on yksi tärkeimmistä verkko­sivujen rakentamista ohjaavista tekijöistä. Se pitää sisällään sivustojen teknisen helppo­käyttöisyyden, mutta myös teksti­sisältöjen ymmärrettävyyden, helppo­lukuisuuden ja yleis­kielisyyden. Teksti­tuotannon ammattilaisemme ovat apunasi luomassa saavutettavaa sisältöä.

Persoonallisuus

Tekstien muokkaaminen haku­koneita varten ei riitä, vaan niiden on puhuteltava myös asiakkaitasi. Persoonallinen, brändiäsi tukeva ilmaisutapa sanoittaa viestisi mieleen­painuvasti ja houkuttelee lukemaan lisää.

Digi­strategia

Kokonais­valtainen palvelu, jossa käydään läpi yrityksen nykyisten digi­taalisten toimintojen tila sekä strategiset tavoitteet lähi­vuosille sekä suunnitellaan toimen­piteet näiden saavuttamiseksi.

Teksti­tuotannot

Tekstituotannot sosiaalisen median sisällöistä tuote­kuvauksiin ja blogi­teksteistä yritys­tarinoihin. Sisältö­markkinointi­jutut kaikille alustoille, henkilö­haastattelut sekä laajat tekstit kuten historiikit, oiko­luvut, kieli­asun korjaukset ja käsin­kirjoitettujen tekstien digitoinnit.

Graafiset työt

Painovalmiit kirjat, lehdet, esitteet, flyerit sekä kaikki muut graafiset työt paino­tuotteisiin ja digi­taalisille alustoille.

Kotiläksyt kuntoon!
Kaikki alkaa taustatöistä

Kuinka olla yhtä aikaa digi­taalisesti näkyvillä, houkutteleva, informatiivinen ja persoonallinen? Vaikealta kuulostava koko­naisuus on otettavissa haltuun, kun työ jaetaan pienempiin koko­naisuuksiin ja ne käydään läpi yksi kerrallaan: minkä­laisessa markkinassa yritys toimii, mitkä ovat sen keskeisimmät kilpailijat, mikä on yrityksen kilpailu­etu verrattuna toisiin yrityksiin, ketä yrityksen asiakkaat ovat, minkälaista tietoa he etsivät ja miten he tekevät osto­päätöksiä. Kysy lisää markkinoinnin suunnittelusta KipinäMedialta!