Stark

Stark on suomalainen lisä­laite­valmistaja, jonka tuotteita viedään ympäri maailmaa laatu­tietoisten ammatti­laisten käyttöön. Brändityön ja yritys­ilmeen uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa Starkin yritys­kuvaa, joka muodostuu vahvasta tuote­kehitys­työstä, korkea­laatuista tuotteista ja toimivasta jälki­markkinoinnista.

Laajan Stark-kumppanuuden osat tukevat toisiaan esimer­killisesti: KipinäMedia kuvaa tuote­kuvia, mainos­videoita ja video­blogeja, kirjoittaa teksti­sisältöjä, yllä­pitää ja päivittää verkko­sivuja sekä rakentaa mainos­kokonaisuuksia yrityksen markkinointi­osaston kanssa.

Verkko­sivu-uudistus

KipinäMedia

Uudistuksen selvitys­työ, sisältö­suunnitelma, rakenne­suunnitelma, sisältöjen kokoaminen ja järjestäminen, valo­kuvaus, video­tuotanto, teksti­tuotanto, tekninen toteutus ja haku­kone­optimointi.

Freesie Oy

Yritys­ilmeen uudistus, sivuston layout.

Videotuotannot

Stark story

Yritys­video käsi­kirjoitettiin nostamaan esiin yrityksen vahvuuksia, toiminnan ominais­piirteitä sekä arvoja. Tuotanto­tiloja, tuote­kehitystä ja työskentelyä kuvaamalla asiakkaille näytetään, kuinka huippu­laadukkaat tuotteet syntyvät.

Tuotevideot

Starkille kuvattavissa tuotevideoissa tavoitteena on esitellä lisälaitteet aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä. Globaalissa markkinassa toimivan yrityksen tuotevideot ovat merkittävässä roolissa, kun etäasiakkaille havainnollistetaan laitteiden toimintoja ja toimintaa.