fbpx

Vauhtia markkinointiin!

Stark

STARK on suomalainen lisä­laite­valmistaja, jonka tuotteita viedään ympäri maailmaa laatu­tietoisten ammatti­laisten käyttöön. Vuonna 2022 toteutetun brändityön ja yritys­ilmeen uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa Starkin yritys­kuvaa, joka muodostuu vahvasta tuote­kehitys­työstä, korkea­laatuista tuotteista ja toimivasta jälki­markkinoinnista. 

Laajan STARK-kumppanuuden osat tukevat toisiaan esimer­killisesti: KipinäMedia kuvaa tuote­kuvia, mainos­videoita ja video­blogeja, kirjoittaa teksti­sisältöjä, yllä­pitää ja päivittää verkko­sivuja sekä rakentaa mainos­kokonaisuuksia yhdessä yrityksen markkinointi­osaston kanssa. 

Pitkää yhteistyötä

STARKin ja KipinäMedian yhteistyö alkoi vuonna 2021 yrityksen silloisten verkkosivujen sisältöpäivityksistä. Vuosien aikana olemme toteuttaneet yhteistyössä isoja digitaalisen uudistumisen hankkeita, kuten verkkosivujen uudistamisen sekä verkkokaupan rakentamisen.

KipinäMedia kuvaa STARK-yhteistyön kaltaista laajaa kumppanuutta nimellä  kokonaisasiakkuus. Pitkän yhteistyön aikana syntyvä molemminpuolinen menetelmien ja tekijöiden tuntemus ja myös asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärrys auttaa markkinointitoimistoa olemaan aidosti läsnä asiakkaan arjessa.

Verkko­sivu-uudistus

KipinäMedia

Uudistuksen selvitys­työ, sisältö­suunnitelma, rakenne­suunnitelma, sisältöjen kokoaminen ja järjestäminen, valo­kuvaus, video­tuotanto, teksti­tuotanto, tekninen toteutus ja haku­kone­optimointi.

Freesie Oy

Yritys­ilmeen uudistus, sivuston layout.

Verkko­kauppa

Verkkokauppa suunniteltiin STARKin lisälaite­asiakkaiden työkaluksi helpottamaan huolto-osien hankkimista. Tuote­ryhmittelyn suunnittelun, sisältöjen koostamisen ja verkko­kaupan rakentamisen lisäksi KipinäMedia valo­kuvasi suuren osan kaupan tuotteista. Jokaisen verkko­kauppa-asiakkaamme tavoin myös STARK koulutettiin käyttämään verkko­kauppaa oma­toimisesti. Kaupan luovutuksen yhteydessä luomme asiakkaillemme yksityis­kohtaiset ja informatiiviset ohjeet verkko­kauppa-alustan käyttämiseen, päivittämiseen ja kaupan­käynnin seurantaan.

Stark Brand video

Brändivideon tarkoituksena oli nostaa näyttävästi esille Starkin keskeisimmät arvot.

Stark Story

Yritys­video käsi­kirjoitettiin nostamaan esiin yrityksen vahvuuksia, toiminnan ominais­piirteitä sekä arvoja. Tuotanto­tiloja, tuote­kehitystä ja työskentelyä kuvaamalla asiakkaille näytetään, kuinka huippu­laadukkaat tuotteet syntyvät.

Tuotevideot

Starkille kuvattavissa tuotevideoissa tavoitteena on esitellä lisälaitteet aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä. Globaalissa markkinassa toimivan yrityksen tuotevideot ovat merkittävässä roolissa, kun etäasiakkaille havainnollistetaan laitteiden toimintoja ja toimintaa.