fbpx

Tuotetiedot
näkyviin!

Kuhmon AA-Puu

Kuhmon AA-Puu on höylättyjen puu­tuotteiden kehittäjä ja valmistaja, jonka kehitys­työ näkyy nykyään useissa suomalaisen puu­rakentamisen standardeissa. Verkko­sivu-uudistuksen tavoitteena oli sanoittaa ja kuvittaa tuote­tieto aikaisempaa havainnol­lisemmin niin, että jälleen­myyjät ja asiakkaat näkevät mahdolli­simman hyvin tuotteiden erot.

Tuotteet keskiössä

Havainnol­listamista varten sivustolle luotiin tuote­pankki, jossa jokainen tuote on kuvattu tarkan profiili­piirroksen sekä tuote­tietojen avulla. Tuote­pankin tietoja täydentää kuva­galleria toteutuneista työ­kohteista.

Työhömme kuului myös tuotanto­tilojen, tuotteiden, henkilö­kunnan sekä referenssikohteiden kuvaus.

Verkko­sivu-uudistus

Uudistuksen selvitys­työ, sisältö­suunnitelma, rakenne­suunnitelma, valo­kuvaus, sivuston layout ja tekninen toteutus.

Graafiset työt

Tuoteprofiilien piirtäminen

Tuoteprofiilit piirrettiin, jotta asiakkaiden olisi helpompaa löytää itselleen sopivat tuotteet nopeasti ja helposti.