Uutta kulmaa
valo- ja videokuviin!

Lentäminen on kiehtovaa paitsi maan kahleista irrottautumisen, myös kokonaan uuden perspektiivin löytämisen vuoksi. Drone­kuvaus antaa mahdollisuuden katsoa kaikkea uudesta kulmasta, ja se tuo lisäarvoa sekä still- että video­kuvaukseen. 

Ilmakuvista koko­naisuudet ja asioiden mitta­kaavat paljastuvat tavalla, jota on mahdotonta korvata maan tasalta kuvattaessa.

Näyttävät ja laadukkaat ilmakuvat

KipinäMedia ilmakuvaa DJI Mavic 3 Cine –kopterilla tuottaen elo­kuva­maista 5.1K-video­materiaalia, joka kestää kovaa jälki­käsittelyä ja mahdollistaa näin editoinnin näyttäviksi koko­naisuuksiksi yhdessä muusta kuvaus­kalustosta saatavan materiaalin kanssa.

Kuvaajamme ovat valvotun A2-teoria­tutkinnon suorittaneita pilotteja, jotka hallitsevat kuvaamisen ajan­tasaisen sääntelyn puitteissa.

Tekninen ilmakuvaus

Ilmakuvaus mahdollistaa myös teknisen kuvaamisen miestyönä vaikeasti tavoitettavissa kohteissa. Korkea­­laatuinen video- ja kuva­­materiaali on korvaamatonta “kättä pidempää”, kun suunnitellaan korkeiden rakennusten tai rakennelmien ylläpito- ja korjaus­­töitä. 

Kipinä­Median drone­­kalusto tallentaa tarkastettavat kohteet videolle ja lisäksi ongelma­­kohdat valo­kuviin niiden myöhempää tarkastelua sekä paikantamista varten.