Kuinka tavoitan asiakkaani digitaalisesti?

Yksi keskeisimmistä kasvuhakuisten yritysten huolenaiheista koskettaa tietoisuutta digitaalisen tekemisen välttämättömyydestä. Joitakin ainoastaan kivijalkaliikkeessä toimivia pienyrityksiä sekä muun muassa alkutuotannon toimijoita lukuun ottamatta lähes kaikki muu yritystoiminta hyötyy vähintään jonkin verran kotikuntaa laajemmasta tunnettavuudesta. Useimmille myönteinen maine ja valtakunnallinen näkyvyys ovat koko yritystoiminnan elinehto.

Nykyaikaisessa yritystoiminnassa digitaalisuuden ajatteleminen ei ole enää pieni osa yrityksen toimintaa, vaan se läpäisee koko toiminnan strategiatyöstä monipuolisiin käytäntöihin saakka. Se pitää sisällään ainakin ymmärryksen toimivista verkkosivuista, kiinnostavista sisällöistä sekä asiakkaiden tavoittamisesta. Suurella osalla yrityksistä tämä tieto on jo koottu omaan digistrategiaansa, joka tukee ja viitoittaa muuta strategiatyötä.

Digistrategiaan sisällytetään toimialasta riippuen erilaisia asioita, mutta se keskittyy aina tavalla tai toisella käytettävissä olevan datan hyödyntämiseen. Yrityksellä on olemassa aina tietoa omasta toiminnastaan, mutta sen lisäksi sitä tarvitaan asiakkaista, asiakaskäyttäytymisestä, kilpailijoista sekä asemasta markkinoilla. Digistrategiatyön tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, miksi asiakas tekee tiettyjä valintoja ja miksi jättää tietyt valinnat tekemättä. Kerättävästä datasta voidaan muodostaa toistuvien käyttäytymistatapojen mukaan toimivia malleja, ostajapersoonia, joiden perusteella yritys voi paitsi muokata verkkosivujaan, myös kohdentaa markkinointitoimenpiteitä.

Kun verkkosivut ja erilaiset tuotetiedot ovat kunnossa ja yritys tuntee asiakkaansa sekä asemansa markkinassa, sen täytyy vielä saada ohjattua potentiaaliset asiakkaansa tuotetiedon luokse ja sitä kautta ostopäätökseen saakka. Prosessi vaatii onnistuakseen huolellista asiakasdatan analysointia ja sen perusteella tehtyjen ratkaisujen teknistä toteuttamista. Vielä kaupanteon jälkeiseenkin aikaan tarvitaan omia toimenpiteitä, jotta asiakas saadaan palaamaan ostosten pariin jatkossakin. Ja jotta kaikki digitaalisen myynnin eteen tehty työ ei valuisi hukkaan, on kaikkein tärkein työ pitää kiinni siitä, että asiakkaan valitsema tuote ja tapa hoitaa asiakkuus loppuun ovat priimakunnossa. Tyytyväinen asiakas elättää yrityksen kuin yrityksen olipa se kuinka digitaalinen tahansa.

Digitaaliseen työhön voi käyttää rajattomasti aikaa ja rahaa, joten oikeat kumppanit ja työtavat kannattaa valita huolellisesti. Joskus pienetkin parannukset yrityksen digitaalisessa tekemisessä tarkoittavat suuria harppauksia näkyvyydessä ja asiakashankinnassa.

Kysy KipinäMedialta konsultaatiota yrityksen digitaalisiin ratkaisuihin.

Tuoreimmat blogit