fbpx

Arvonnan
säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

KipinäMedia
Osoite Kainuuntie 88, 88900 Kuhmo
Myöhemmin ”arvonnan järjestäjä”.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumis­kelpoisuus

Arvontaan voi osallistua 31.5.– 11.6.2023 välisenä aikana.

Arvontaan osallistutaan kommentoimalla postauksen kysymykseen Facebookissa tai Instagramissa ja noudattamalla postauksessa mainittuja osallistumis­ehtoja. Postaus julkaistaan Facebookissa ja Instagramissa.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Palkinto arvotaan osallistuneiden kesken viimeistään 12.5.2023. Arvonnan järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajaan henkilö­kohtaisesti. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan posti- tai sähkö­posti­osoitteeseen.

4. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 72 euron arvoisen kahden pääsylipun paketin Kuopion Viinijuhlille lauantaille 1.7.2023.

Voittajia arvotaan yksi.

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittajaan tullaan olemaan yhteydessä Instagram Direct tai Facebook Messenger -viesti­palvelun kautta, ja voittajan tulee tällöin ilmoittaa yhteys­tietonsa arvonnan järjestäjälle.

Mikäli voittajaa ei saada kiinni, osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteys­tiedot tai palkinto­ilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle 17.5.2023 mennessä, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinnot ovat henkilö­kohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Lippuja ei voi siirtää toiseen ajankohtaan.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän ja yhteistyö­kumppanin vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euro­määräiseen arvoon. Arvonnan järjestäjä ja yhteistyö­kumppani eivät vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhe­arvonnoista tai todetuista väärin­käytöksistä.

7. Arpajaisvero

Palkinnot tarjoaa KipinäMedia, joka vastaa näistä palkinnosta maksettavan laki­sääteisen arpajais­veron suorittamisesta.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Arvonta ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Instagramiin. Voittajan nimi voidaan kuitenkin julkaista KipinäMedian hallinnoimilla Instagram-sivuilla sekä netti- ja mobiilisivuilla.